Espai de psicomotricitat y teràpia familiar | Psicomotricitat
192
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-192,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

La Psicomotricitat és una disciplina preventiva i terapèutica que actua en la globalitat de la persona a través de sensacions, moviments, jocs i la seva posterior representació. La finalitat és que el nen/a estableixi una relació positiva amb ell mateix, amb els objectes, amb l’espai, amb el temps i amb els altres.

Des d’aquesta mirada integradora es treballa la totalitat del subjecte en totes les seves dimensions: motriu, cognitiva, conativa, emocional, relacional i social.

Utilitzem l’acció motriu, el joc i la representació com un mitjà d’intervenció, ja que és on el nen es centra, es mostra i s’expressa; és el seu lleguatge. El projecte d’ajuda es veu afavorit per l’interès  del nen/a i per la  relació que estableix amb el psicomotricista i els seus iguals en el treball en petit grup.  

Aquest projecte es duu a terme treballant conjuntament amb les famílies, els centres escolars i la resta de professionals que intervenen amb l’infant.

La intervenció psicomotriu va adreçada a nens/es i adolescents que necessiten un acompanyament específic en el seu procés maduratiu.

Àmbits que es treballen:

MOTRIU

Retards maduratius, tics, dispràxies, problemes de lateralitat, hiperactivitat, inhibició motriu.

D’APRENENTATGE

Dèficit d’atenció, retard cognitiu, transtorns de l’aprenentatge, alteració de les funcions simbòliques i executives.

COMUNICACIÓ I RELACIÓ

Inhibició, agressivitat, mutisme selectiu, assetjament escolar, TEA.

PERSONALITAT O CONDUCTA

TDA-H, problemes emocionals, transtorns en el desenvolupament i transtorns de conducta.